Lokaleudlånsregler

De godkendte Lokaleudlånsregler beskriver, hvem der må booke og hvordan tiderne prioriteres.

For borgere

Du kan bruge bookingportalen, hvis du vil søge efter en forening i Frederiksberg Kommune, eller du kan se, hvor du kan dyrke din aktivitet. Tryk på fanen "Foreningsoversigt" og kom godt i gang med din søgning.

For foreninger

Portalen er også for godkendte foreninger, der søger efter ledige lokaler. Log ind, klik på fanen "Booking" og foretage dit valg. 

Vejledninger:
Generel miniguide til portalen

Sæsonansøgninger:
Vejledning til sæsonanmodninger

Godkendt forening?

Som godkendt folkeoplysende forening på Frederiksberg kan du forespørge på gratis lokaler og baner. Vil du ansøge om at få din forening godkendt som folkeoplysende, er der forskellige krav til foreningen:

  • Foreningen skal have faste og kontinuerlige aktiviteter
  • Foreningen er som udgangspunkt åben for alle, der kan tilslutte sig dens formål
  • Foreningens aktiviteter skal finde sted i den kommune, man er godkendt i
  • Foreningen skal bygge på aktivt medlemskab og have mindst fem betalende medlemmer
  • Foreningens virksomhed skal være almennyttig og kontinuerlig
  • Foreningen skal være demokratisk opbygget med en bestyrelse valgt af foreningens medlemmer på en generalforsamling
  • Foreningen skal opkræve kontingent
  • Foreningens aktiviteter må ikke drives i kommercielt øjemed eller af kommercielle foretagender og et eventuelt overskud skal forblive i foreningen

Du kan læse mere her om hvilke oplysninger vi ønsker om jer, hvis I ønsker at ansøge om at blive godkendt som frivillig folkeoplysende forening på Frederiksberg.