FBLF-Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur (FBLF)

Beskrivelse

Foreningen arbejder for:at bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg i samarbejde med fagfolk med historisk indsigt i stilarter og bygningskonstrukton samt med myndighederne:

At øge borgernes bevidsthed om betydningen af denne kulturarv. Dette gør FBLF gennem aktiviteter, der fremmer interessen for bevaring og udvikling af de værdier, der knytter sig til bebyggelse og landskab.

At integrere nyt byggeri og ændringer i det eksisterende med omtanke og kvalitet i det bevaringsværdige bymiljø. Dette gør FBLF gennem et konstruktivt samarbejde med myndighederne, således at der i videst muligt omfang tages hensyn til bevaringsinteresser og forskønnelsesinitiativer.

At påvirke debatten om den fremtidige by-og landskabsmæssige udvikling og søge om indflydelse overalt, hvor beslutninger træffes vedrørende bygnings-og landsakbskultur.

Kontaktoplysninger

FBLF-Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur (FBLF)

c/o Ditte Thye, Pile Alle 43

2000 Frederiksberg

Tlf.:25473152

Email:fblfbevar@gmail.com

Hjemmeside:www.byogland-frederiksberg.dk

CVR nr.:35690239

Aktiviteter

  • Kulturråd

Kort

Kontaktperson