• Opdatering af COVID-19 forhold for aftenskoler/foreninger i Frederiksberg Kommune

  En ny sæson står for døren. I den forbindelse opdaterer og genopfrisker vi her COVID-19 forhold for brug af faciliteter i Frederiksberg Kommune.

  En forsvarlig genåbning indebærer, at hver enkelt forening/aftenskole fortsat tager ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt. Herunder at der sikres afstand mellem mennesker, at forsamlingsforbuddet overholdes, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer. I denne nyhed kan I læse mere om lokale retningslinjer.

  læs mere
  Oprettet: 12.08.2020
 • Foreningsoversigt

  Søg en forening i Frederiksberg Kommune.

  læs mere
  Oprettet: 20.11.2018

Nyheder

 

 

Opdatering af COVID-19 forhold for aftenskoler/foreninger i Frederiksberg Kommune

Oprettet: 12.08.2020

(under opdatering)
Vi henstille til, at alle foreninger/aftenskoler i forbindelse med sine aktiviteter fortsat er opmærksom på de gældende retningslinjer på forenings- og fritidsområdet – og herunder bookinger på vores skoler og anlæg.

Almindelig rengøring vil blive foretaget af skolen eller idrætsanlægget, men der kan ikke forventes at der på skoler bliver gjort rent lige før foreningernes aktiviteter eller mellem forskellige hold.
Foreningsbrugerne skal selv sørge nødvendig ekstra vask / afspritning af kontaktflader i lokalerne, samt det udstyr der bruges.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger overholdes. Bl.a.:

 • Ved stillesiddende aktiviteter skal der mindst være 1 meters afstand mellem deltagerne.
 • Ved fysisk aktivitet, fx idræt og aktiviteter med kraftig udånding, fx ved sang skal der være mindst 2 meters afstand mellem deltagerne.
 • Idrætsaktiviteter og dans med fysisk kontakt kan dog gennemføres, I skal her være opmærksom på regler sat op af aktivitetens landsforbund og have ekstra stor opmærksomhed ift. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Der skal som udgangspunkt være minimum 4 m2 gulvareal per person i lokalet, ved aktiviteter hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned kan der dog være ned til 2 m2 per deltager.
 • Der må højst være 100 personer samlet, større lokaler og udendørsarealer kan dog opdeles i felter, hvor der må være op til 100 personer i hvert felt. Der skal være god plads mellem felterne og mindst 4 m2 pr. deltager.
 • Deltagerne skal vaske eller spritte hænder ved ankomst til hallen eller det kommunale lokale. Foreningerne er selv ansvarlig for, at der er håndsæbe, engangshåndklæder og håndsprit tilgængeligt i forbindelse med aktiviteten.
 • Foreningerne skal være ekstra opmærksomme på hygiejne og rengøring i forbindelse med omklædningsrum og toiletter.
 • Efter endt benyttelse af facilitet skal kontaktpunkter, dvs. benyttede borde, dørhåndtag, el-kontakter og vandhaner vaskes af med universalrengøring eller sprit.
 • Er der fælles redskaber eller remedier skal disse rengøres hyppigt. Der opfordres til, at man selv medbringer egne personlige redskaber og remedier i det omfang, det er muligt.    

De fulde retningslinjer kan ses på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/ under ’Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter’. Der er særlige forhold for bl.a. svømning, danseskoler, fitness, amatørteater og musik.

De enkelte lands- og specialforbund medvirker til at lave særlige regler for deres aktiviteter, så vær opmærksom på mere specifikke udmeldinger og vejledninger fra jeres landsforbund (se også under 'Råd og vejledninger fra idrætsorganisationer').

Med venlig hilsen

Kultur og Fritid
email: folkeoplysning@frederiksberg.dk